B: 1200*460*170, G: 400*300*450

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

1900 86 68 16
HH Maps Chat Messenger