Sale off từ 40 -50% nhân dịp Hội chợ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐁𝐔𝐈𝐋𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟐 – LẦN 3

Xem chi tiết chương trình tại đây!

👉 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐥𝐚̃𝐦 👈
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐁𝐔𝐈𝐋𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟐 – LẦN 3
Chủ đề: Bất động sản – Kiến trúc & Trang trí nội ngoại thất
𝐕𝐀̀𝐎 𝐂𝐔̛̉𝐀 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝟖:𝟑𝟎 – 𝟏𝟖:𝟎𝟎
KHAI MẠC VÀO 𝟎𝟗:𝟎𝟎 NGÀY 𝟐𝟓/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐
📍 Tại: Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế Việt Nam – 𝐕𝐈𝐒𝐊𝐘 𝐄𝐗𝐏𝐎 (bên trong Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12)
 
⚜️𝐇&𝐇 𝐅𝐔𝐑𝐍𝐈𝐓𝐔𝐑𝐄 – 𝑵𝒐̣̂𝒊 𝑻𝒉𝒂̂́𝒕 𝑻𝒂̂𝒏 𝑪𝒐̂̉ Đ𝒊𝒆̂̉𝒏 ⚜️
Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐻𝑎̀𝑛ℎ 𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝐵𝑎̣𝑛 𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑇𝑎̣𝑜 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝐺𝑖𝑎𝑛 𝑆𝑜̂́𝑛𝑔 𝑀𝑜̛ 𝑈̛𝑜̛́𝑐
☎️ Đ𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝐹𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 𝟏𝟗𝟎𝟎 𝟖𝟔 𝟔𝟖 𝟏𝟔
✅ Tư vấn viên 1: 0914 479 004
✅ Tư vấn viên 2: 0943 355 005
✅ Tư vấn viên 3: 0949 937 007
✅ Tư vấn viên 4: 0902 627 008
🤗 𝑋𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡𝑎̣𝑖:
𝐒𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 𝐇&𝐇 : 𝐒𝐨̂́ 𝟐𝟒 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝟐, 𝐊𝐃𝐂 𝐂𝐢𝐭𝐲𝐥𝐚𝐧𝐝, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟕, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐆𝐨̀ 𝐕𝐚̂́𝐩, 𝐓𝐏. 𝐇𝐂𝐌

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

1900 86 68 16
HH Maps Chat Messenger